HOME 홍보마당 연구단 홍보자료
2013-06-12
SWGIC_2013_Call-for-Papers.pdf
[리플렛] 2013 Smart Water Grid International Conference(SWGIC)
 
 
 


 


 

 행사개요

 행사명 : 2013 Smart Water Grid International Conference(SWGIC)
 주관기관 : 인천대학교 Smart Water Grid 연구단
개최일시 : 2013년 11월 12일(화)~11월 14일(목)
 개최장소 : 송도 컨벤시아
 
 
# 브로셔는 첨부파일 참고하세요
 

[알림] SWG연구단 2차년도 주요변경 및 추진 사항