HOME 열린마당 공지사항
2016-10-13
[행사공지] KSCE 2016 CIVIL EXPO
 
[행사공지]KSCE 2016 CIVIL EXPO 

     ● 행사명 : 2016 KSCE 컨벤션

     ● 일시 : 2016년 10월 21일 (금) 9:30 ~12:00
                   ( 물관리연구 SWG 발표 2016년 10월 21일 (금) 11:10 ~ 11:30)

     ● 장소 : ICC JEJU(제주 국제컨벤션센터), 4층 S 402B

[행사공지]대한민국 국제 물주간 (KIWW-2018)
[행사공지] 대한민국 국제물주간 (KIWW)